Contoh Notulen Rapat DKM

Rabu, 30 Maret 2011
NOTULEN RAPAT

(WARGA RW 05 DI WILAYAH DKM AL-HIDAYAH)

Madrasah Al-Hidayah, Minggu/ 27 Maret 2011 Pukul 20.00 WIB

PIMPINAN RAPAT  :  Eem Sulaeman
DIHADIRI OLEH     :     
1.    Asep Misbah
2.    Maman
3.    Aripin
4.    Bambang
5.    Komarudin
6.    Iwan
7.    Ketua RT 02 (Ece Komarudin)
8.    Mulyadi
9.    Nanang Syamsuri
10.  Nana
11.  Jana
12.  Tata
13.  Muhamad Saepuloh
14.  Ahmad Kamal
15.  E. Kosasih
16.  Ketua RW 04 (Soheh)
17.  Ketua RT 04 (Juina)
18.  Tarman
19.  Lolon
20.  H. Iyus Husein
21.  Yadi Nuryadin

ACARA RAPAT       :          
I.       Musyawarah Pemilihan Ketua DKM Al-Hidayah yang Baru
PEMBAHASAN        :
I.  Peserta rapat mulai berkumpul di Madrasah Al-Hidayah pukul 19.30 WIB. Namun dikarenakan Ketua DKM tidak juga hadir sampai pukul 20.00 WIB akhirnya para peserta rapat memutuskan untuk mulai membuka musyawarah. Dari musyawarah tersebut dihasilkan beberapa usulan sebagai berikut:
1.   Sebaiknya sebelum melakukan pemilihan ketua DKM Al-Hidayah yang baru, diharuskan untuk dibentuk dahulu panitia lokal untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan ketua DKM Al-Hidayah yang baru.
2.   Di dalam pembuatan surat undangan rapat pemilihan Ketua DKM nanti, diharapkan dalam penulisan perihal dituliskan secara jelas dan spesifik. Misalnya, perihal : Undangan Rapat Pemilihan Ketua DKM Al-Hidayah Periode 2011/2014
3.   Sebaiknya dibuatkan surat pernyataan pengunduran diri untuk Ketua DKM yang lama jika merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan jabatannya. Namun jika masih sanggup, boleh mencalonkan kembali menjadi Ketua DKM Al-Hidayah yang baru.
4.   Ada beberapa koreksian untuk pembacaaan kalimat-kalimat Muroqi dalam pelaksanaan Jum’atan, sebaiknya pengurus DKM nanti melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut.
5.   Dalam menghadapi PHBI, diharapkan pengurus DKM yang baru nanti dapat melakukan persiapan secara matang sehingga dalam pengumpulan dana tidak mendesak seperti yang sudah-sudah. Hal ini supaya dana dari masyarakat bisa terkumpul dengan maksimal.  Supaya tidak memberatkan warga, sebaiknya panitia PHBI nanti berkoordinasi dengan Ketua RT di wilayah DKM Al-Hidayah untuk mengklasifikasikan tiap kepala keluarganya menjadi 3 kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi mampu, sedang, dan kurang mampu. Dari setiap kelas ini akan ditentukan berapa iuran yang pantas yang dibebankan kepada setiap kepala keluarga tersebut.  Setelah itu panitia PHBI akan mengolektifkan iuran tersebut secara berangsur-angsur sehingga warga bisa menyicil.
Tindak lanjut :  Setelah mempertimbangkan usulan-usulan di atas, akhirnya peserta
rapat memutuskan untuk membentuk Panitia Pemilihan Ketua DKM
Al-Hidayah Masa Bhakti 2011/2014. Untuk rincian panitia dan nama
calon ketua DKM Al-Hidayah terlampir di lembar khusus. 
                                                                                          Kebon Kawung, 27 Maret 2011
                                                                                                            Notulis,
           
                                                                                                  Muhamad Saepuloh

LEMBAR KHUSUS
I.     Berikut ini susunan panitia pelaksana pemilihan Ketua DKM Al-Hidayah yang baru:
Ketua Panitia        : Komarudin
Sekretaris              : Iwan
Bendahara             : Mulyadi
Anggota:
1.      Soheh (Ketua RW 05)
2.      H. Mubarok (Ketua RT 01)
3.      Ece Komarudin ( Ketua RT 02)
4.      Juina ( Ketua RT 04 )
5.      Remaja Mesjid Al-Hidayah
II.   Berikut ini nama-nama calon Ketua DKM Al-Hidayah periode 2011/2014:
1.      Bambang  (Perwakilan RT 01)
2.      E. Kosasih  (Perwakilan RT 02)
3.      E. Sulaeman  (Perwakilan RT 04)

Tips untuk Notulis:

- Jangan lupa untuk selalu membawa buku setiap kegiatan rapat atau musyawarah

- Tuliskan poin-poin pentingnya saja

- Membuat daftar hadir di setiap rapat

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan komentar dan terimakasih..
Yuk Silaturahmi dengan tukeran link atau follow di Blogger Community
TUNGGU KEDATANGAN KAMI DI BLOG MU
Salam

Saepul Gen's